La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

Tienda

Subscripció anual

90.00 / year

Categoria:

Descripció

La subscripció anual és un únic pagament de 90€ a l’any a través de targeta bancària i que es renovarà automàticament cada any a la data de venciment.
Els associats comparteixen l’ideari i la missió cultural de la Societat per a col.laborar i donar suport mitjançant les seves quotes.