a
La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat
instagram
Segueix-nos!!

La Societat Geogràfica
de Catalunya
Què som
Viure i comprendre
el món
Explorar i respectar la realitat del nostre món ens ajuda a
comprendre la humanitat i a progressar amb ella.
observar-conèixer
protegir
Saber més
Explorant nous
horitzons
Sense curiositat no hi ha coneixement
i sense coneixement no hi ha humanitat.
Món en moviment La crisi ambiental és un punt d'inflexió i una oportunitat perquè
la nostra societat vagi cap a una evolució responsable.
Educar per al Desenvolupament Sostenible
El viatge com a
coneixement
Les fronteres poden ser barreres o ponts.
El viatge és un pont per a la trobada amb el món i les diversitats.
Slide

visió

Una mirada renovadora de la
divulgació geogràfica enfront
els reptes del segle XXI.

La Societat Geogràfica de Catalunya recull una tradició cívica emprenedora en un espai geogràfic, econòmic i cultural com és la Mediterrània Occidental, amb Catalunya com a eix principal, des d’on projectar una mirada renovadora de la divulgació geogràfica enfront els reptes del segle XXI.

missió

El coneixement de la diversitat
i la nostra responsabilitat com
espècie humana.

La Societat Geogràfica de Catalunya és una organització multidisciplinària, oberta i col·laborativa que promou sinergies i organitza activitats, sent l’eix principal la difusió de l’experiència viatgera com a manera d’apropar-se al coneixement de les cultures del món i les seves formes de vida en relació amb la natura.

què fem

Observar per conèixer.
Conèixer per protegir.

La Societat Geogràfica de Catalunya actua com a altaveu i motor de la cultura de l’observació, el coneixement i la sensibilització sobre el medi ambient a Catalunya. Proposa pensar el futur i el món que volem habitar com una possibilitat de construcció conscient.

OBSERVATORI

el nostre planeta

L'actualitat sobre iniciatives i notícies relacionades al medi ambient.

Camerun

La representació de l’Àfrica Negra des de tots els punts de vista.

Saber més

Tibet

Als peus de la Muntanya Kailash

Saber més

Bolívia

Entre els Andes i l’Amazònia

Saber més

Mongòlia

L’essència de l’Àsia Central

Saber més

Madagascar

L’illa continent

Saber més

CONEIX TOTES LES PROPOSTES SOBRE ACTIVITATS I ELS VIATGES SGC

saber més

Patagònia

Seguint la Carretera Austral

Saber més

Fes-te soci Suma't a nosaltres Fes un donatiu Fes-te soci Suma't a nosaltres Fes un donatiu

Societat Geogràfica de Catalunya OBSERVAR - CONÈIXER - PROTEGIR

Empreses col·laboradores