Avís Legal

Associació Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) Copyright (c). Reservats tots els drets.

El present web és propietat de Societat Geogràfica de Catalunya (SGC). Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l’autorització expressa de Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) i dels propietaris de les marques que hi apareixen.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es faci sense l’autorització expressa de Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que la legislació vigent castiga.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir-hi l’accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent. Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de ESocietat Geogràfica de Catalunya (SGC).

Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Els usuaris d’aquestes pàgines queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) s’exonera de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests fets. Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) adoptarà les mesures al seu abast per a la protecció de les dades personals dels usuaris i preservarà la privadesa. L’usuari autoritza a Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) per a l’obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l’usuari (galetes), solament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d’acord amb la normativa vigent a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal, i en compliment d’aquesta normativa. Cap de les exempcions de responsabilitat contingudes aquí tenen per objecte limitar la responsabilitat de Societat Geogràfica de Catalunya (SGC) de forma contrària a allò que disposen les normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en què, en virtut de les dites normatives, no es poden excloure.

Política de confidencialitat

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, l’informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers titularitat de l’associació Societat Geogràfica de Catalunya amb la finalitat de processar la seva consulta o petició. Podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l’adreça carrer Provença 212 baixos, Barcelona, Spain o via correu electrònic a info@geografica.testwalking.com. Podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment via correu electrònic a info@geografica.testwalking.com.

En el marc de les seves activitats, la web www.societatgeograficadecatalunya.org disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions per correu electrònic. L’usuari mitjançant la subscripció al web estarà donant el seu consentiment exprés al tractament dels personals proporcionades segons el que disposa l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes que disposa l’article 5 de la LOPD.

més necessari que mai, ja que encara queden molts racons poc visitats, on el viatger pot viure experiències memorables que ajuden molt a reforçar la consciència. De la mateixa manera, anar a la recerca de les essències culturals dels innombrables pobles de la Terra és una acte imprescindible, atès que la pluralitat i la diversitat són els pilars de la nostra reivindicació.

SOCIETAT GEOGRÀFICA DE CATALUNYA

– OBSERVAR – CONÈIXER – PROTEGIR –