Malgrat les restriccions per la pandèmia, que van forçar a suspendre l’acte de presentació pública l’Octubre passat, la Societat Nova Geogràfica continua amb pas ferm i obre les seves portes a la incorporació de nous socis. Pot ser-ne membre qualsevol persona que comparteixi el nostre ideari de promoure el coneixement de la geografia humana, natural i mediambiental del nostre país i del món. La nostra Societat Geogràfica està oberta a la participació de totes les persones que desitgin acompanyar-nos. Només han de presentar-se omplint un formulari i contribuir amb la quantitat de 90€ anuals (o 24€ trimestrals), esdevenint soci de plè dret de la nostra Societat. Només cal acudir i seguir les passes indicades a:  https://www.geografica.cat/adhesions/

 

14 gener, 2021