El dimarts 28 de març se celebrarà l’Assemblea General de la Societat Nova Geogràfica.

A l’Assemblea hi estan convocats, no només els membres de la Junta directiva sinó tots els associats de la Societat Nova Geogràfica, en la qual s’abordaran i sotmetran a votació dels presents aquests quatre grans temes:

1-Informe de la marxa de l’entitat.
2-Desenvolupament de les activitats realitzades durant l’exercici anterior.
3-Estat de comptes i balanç econòmic de la societat al tancament de l’exercici anterior.
4-Projectes i expectatives de futur de la Societat.

Dia: 28 de març

Hora: 19:00h

Lloc: Co-working TRANSFORMA, carrer Consell de Cent, 394 de Barcelona (entre el carrer Bailen i Passeig de Sant Joan).

Preguem als socis que confirmin la seva assistència al correu info@geografica.cat.

 

8 març, 2023