La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

Tienda

Subscripció trimestral

24.00 / 3 months every 3 months

Categoria:

Descripció

La subscripció trimestral és un pagament de 24€ cada tres mesos. Cada pagament es genera automàticament cada 3 mesos al compte associat a la targeta bancària.
Els associats comparteixen l’ideari i la missió cultural de la Societat per a col.laborar i donar suport mitjançant les seves quotes.