La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

Saviesa universal a la gran cruïlla ibèrica

Universitat de Lleida

Fundada l’any 1300, és la més antiga de les universitats dels anomenats “Països Catalans”, i una de les més antigues d’Europa. La seva ubicació a la ciutat de Lleida, va tenir molt a veure amb la condició de centre geogràfic de l’antiga Corona d’Aragó. És per aquest motiu que des del seu origen va representar un important centre d’intercanvi intel·lectual, tecnològic i comercial entre el nord de la Península Ibèrica i la Mediterrània Occidental.