La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

La projecció d’una de les cultures més importants d’Europa.

Institut Ramon Llull

Fundat l’any 2002 amb seu a Barcelona, és un consorci cultural de la llengua i la cultura catalana, encarregat de la projecció exterior en aquests àmbits. S’hi integren els governs de Catalunya, les Illes Balears i Andorra. Abasta, doncs, una part molt significativa dels anomenats “Països Catalans”, àrea lingüística de més de 15 milions de ciutadans. Completen els territoris relacionats amb aquesta àrea, el País Valencià, les zones frontereres de l’est d’Aragó (Franja de Ponent), el sud-est de França (Catalunya Nord) i la vila de l’Alguer a l’illa de Sardenya. Tanmateix, una altra faceta important és la d’impartir cursos i títols sobre l’aprenentatge i el domini de la llengua catalana, tal com ho fan els instituts nacionals de les llengües europees més esteses.