La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

La primera gran xarxa comercial de l’Europa medieval-renaixentista.

Consolat del Mar / Cambra de Comerç de Barcelona

Organisme creat l’any 1258 per regular el dret marítim català que tractava totes les qüestions marítimes i comercials, evolucionant com a codi jurídic amb la creació de desenes de consolats catalans per tota l’àrea geogràfica d’influència, principalment el nord d’Àfrica, el Pròxim Orient, l’Europa mediterrània i l’Europa atlàntica. Tal va ser la importància d’aquesta institució durant els segles XIII, XIV i XV, que des del Port de Barcelona es van establir 5 grans rutes comercials. La “Ruta del Nord d’Àfrica” entre el Marroc i Tunísia. La “Ruta de les Illes” entre Balears, Còrsega, Sardenya i Sicília. La “Ruta de Bizanci” fins a l’actual ciutat d’Istanbul. La “Ruta d’Ultramar” fins a Egipte i Palestina. I la “Ruta d’Occident” per l’Atlàntic fins als Països Baixos. L’any 1886 va ser fundada la Cambra de Comerç de Barcelona per recollir aquest llegat i impulsar-lo arreu del món amb una clara vocació “d’estructura d’estat”, un fet impressionant gràcies als milers de catalans en missions comercials i diplomàtiques, des de Mèxic fins a la Xina, passant per Argentina i Sud-àfrica.