La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

Coneixement acadèmic d’avantguarda.

Institut d'Estudis Catalans

Fundat l’any 1907 amb seu a Barcelona, és una corporació acadèmica, científica i cultural que aglutina la dilatada tradició catalana en el camp del coneixement en general. En 1922 va ser admès a la Unió Acadèmica Internacional i actualment s’estructura en cinc àrees. La Secció Històrico-Arqueològica. La secció de Ciències Biològiques. La Secció de Ciències i Tecnologia. La Secció Filològica. I la Secció de Filosofia i Ciències Socials.