“El pes del gra que decanta les espigues”

Foto de Dani Codina @dani_codina

Seleccionada pel nostre soci Quim Dasquens @quimdasquens.