La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

Cicle de conferències sobre la crisi i transformació de les metròpolis urbanes

Info:

Cicle de conferències sobre la crisi i transformació de megaciutats al món. Organitzat per la Societat Nova Geogràfica, amb la col.laboració d’urbanistes, arquitectes, mediambientalistes i responsables de projectes de transformació socio-urbana, es debat sobre la crisi del model de grans ciutats després que hagin arribat al col.lapse demogràfic i mediambiental, i quan ja no representen una oportunitat de progrès com ho van ser en dècades anteriors. Grans ciutats com Shanghai, Mèxic, Buenos Aires, Cairo, Lagos, Delhi o Lahore, han arribat a una situació límit que obliga a replantejar-se el seu futur. A tot arreu, també a ciutats mitjanes com Barcelona, sorgeix un debat intens per a fer-les més habitables i amables amb el ciutadà, reduint ciment i trànsit de vehicles i incorporant parcs naturals, espais verds i serveis socials i culturals que millorin la qualitat de vida dels seus habitants. Aquesta crisi i transformació del medi urbà és absolutament transcendent per al futur de la humanitat i tot just ara comença.

Info:
Category:
Date: Unknown
Duration: Unknown