“Esplugabous”

Foto de @Pepfarras

Seleccionada per @Lluisartus
L’esplugabous (espulgabou o garsa blanca a les Balears) (Bubulcus ibis) és una espècie d’ocell de la família dels Ardèids. És una espècie que en els últims anys s’ha estès cap al nord i que hiverna a Catalunya des dels anys setanta. Fins fa ben poc, aquesta espècie era difícil de veure fora del seu hàbitat natural (aiguamolls i albuferes), però en els últims anys el podem veure en pastures, conreus llaurats…