La Societat Geogràfica de Catalunya
Som una organització multidisciplinar que promovem el pensament i la reflexió a través de la divulgació geogràfica. Alhora volem connectar amb el llegat i la tradició històrica de les societats geogràfiques internacionals que han estat pioneres des del segle XVIII, però adaptant les nostres accions i el nostre missatge al món del segle XXI.
info@geografica.cat

Iniciativa transfronterera pirinenca.

La Xarxa Educació Pirinencs Vius amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional ha posat en marxa el programa ADN Pirineus. La seva intenció és promoure dinàmiques transfrontereres i establir vincles entre els professionals de la valorització del patrimoni i l’educació ambiental. Entre les seves principals accions està el desenvolupament de l’aplicació Mòbil ADN Pirineus com a eina d’interpretació del patrimoni natural que integra les dimensions cultural, històrica i social. També una plataforma educativa a distància “Universitat popular digital dels patrimonis pirinencs” oferint al públic i als soci-professionals de la mediació patrimonial eines de formació i intercanvi sobre aquests patrimonis i la seva valorització.

Share